α-四氢萘醇_CAS#: 529-33-9

别名:萘满醇; α-四氢萘酚; α-Tetralol; alpha-四氢萘酚; 1,2,3,4-四氢萘酚;一种有机化合物。

α-四氢萘醇 基本信息
中文名称:α-四氢萘醇
中文别名:萘满醇; α-四氢萘酚; α-Tetralol; alpha-四氢萘酚; 1,2,3,4-四氢萘酚
Product Name:ac-α-Tetralol
Other Name: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol; 1-Naphthalenol, 1,2,3,4-tetrahydro-; 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol;
CAS号:529-33-9
分子式:C10H10O
分子量:146.18
EINECS号:208-460-6
分子结构式:
α-四氢萘醇
α-四氢萘醇 规格 【以质检单为准】
性 状白色固体
熔 点28~32°C
含 量98% min
α-四氢萘醇 用途及包装
用 途一种有机化合物
包 装袋装,或指定包装。